30 XII 05;

Bellatrix. Jedna z wielu prób ustalenia mojej wizji tej postaci. Jedna z bardziej udanych. version: after azkaban ;]

 

Bellatrix. One of my numerous attempts to visualise my vision of that character. One of more successful ones. Version: after Azkaban ;]